Training en coaching

Training en coaching

Het trainen en coachen van medewerkers is van groot belang om binnen een zorgorganisatie aan de slag te gaan met zorg gericht op leefplezier. In verschillende projecten hebben we training en coaching voor verschillende doelgroepen ontwikkeld:

  1. Een basistraining voor aandachtsvelders, die rolmodel en vraagbaak zijn voor collega’s (zonder veranderopdracht)
  2. Teamsessies om de leefplezier-benadering te introduceren bij alle medewerkers zorg en welzijn
  3. Een specialistische training leefplezierschilderij
  4. Een korte module voor inspiratoren met veranderopdracht
  5. Een training voor teamleiders/ behandelaren die teams begeleiden
  6. Coaching en intervisie voor de inspiratoren en/of teamleiders ten behoeve van de borging van de leefplezier-benadering

Binnen de Leefplezier Community is een collectief van ervaren en door Leyden Academy gecertificeerde ‘leefplezier-trainers’ actief. Deze trainers zijn beschikbaar voor training en coaching van (toekomstige) medewerkers zorg en welzijn, behandelaren en managers in de leefplezier-benadering. Ook zijn zij beschikbaar voor advies over de implementatie van de leefplezier-benadering op uw locatie. De diverse activiteiten die zij ontplooien worden in samenspraak en op maat voor zorgorganisaties ontwikkeld.

Heeft u interesse in coaching en/of training? Neem dan contact op met trainers Rhea Breedveld en Marjet Woudenberg via trainers@leydenacademy.nl.

Wilt u zelf gecertificeerd leefplezier-trainer worden, doe dan mee aan onze train-de-trainer Leefplezier.

Basistraining

Het doel van de basistraining voor aandachtsvelders is dat zij alle kennis en vaardigheden van de leefplezier-benadering onder de knie hebben zodat zij rolmodel en vraagbaak kunnen zijn voor hun collega’s (ze hebben geen veranderopdracht). Aandachtvelders zijn enthousiast over het onderwerp, hebben een positie in de groep waarnaar geluisterd wordt en kunnen goed reflecteren op hun eigen handelen. De selectie van de aandachtsvelders vindt plaats door teamleiders en/of andere leidinggevenden die de teams en medewerkers goed kennen. Voor de implementatie van de leefplezier-benadering is het van belang dat er minimaal één aandachtsvelder per team is.

In zes sessies van 2,5 uur doorlopen per keer tien aandachtsvelders de basistraining.

Lees hier meer over het programma van de basistraining voor aandachtsvelders.

Teamsessies

Het doel van de teamsessies is om de leefplezier-benadering te introduceren bij alle medewerkers zorg en welzijn. In onze projecten hebben we ervaren dat teamsessies van groot belang zijn voor de implementatie van de leefplezier-benadering. Door alle leden van het team gezamenlijk te trainen in de leefplezier-benadering leren ze elkaar beter kennen, leren ze van elkaar door ervaringen te delen en trekken ze samen op in de beweging die van hen verwacht wordt. Teamsessies hebben vaak ook een positieve invloed op de samenwerking in de teams, een belangrijke voorwaarde voor het werken aan leefplezier.

In drie sessies van 2,5 uur wordt een heel team getraind in de leefplezier-benadering. Bij meer dan tien deelnemers is het belangrijk om te overwegen meer dan één trainer in te schakelen. Bovendien is het van belang dat de teamleider en/of andere leidinggevenden bij de sessies aanwezig zijn.

Lees hier meer over het programma van de teamsessies.

Training leefplezierschilderij

De specialistische training leefplezierschilderij is bedoeld voor medewerkers die expert willen worden op het gebied van gesprekstechnieken en het maken van een leefplezierschilderij. Voor het leren kennen van de bewoner hebben we in de trainingen gebruik gemaakt van de Doodle Me Tool (ontwikkeld en uitgevoerd door The Generation Keeper). De methode nodigt medewerkers uit om een open gesprek met een bewoner te voeren over wat voor diegene in het hier en nu belangrijk is. Op basis van de informatie die medewerkers tijdens de gesprekken verzamelen, maken ze een Doodle Bord: een visuele samenvatting in tekst en beeld. Het bord wordt vervolgens als cadeau overhandigd aan de bewoner en er wordt een plek bedacht om het bord op te hangen. Medewerkers gaven aan dat ze door het gebruik van de gesprekstechnieken die hen in de training werden aangereikt nieuwe dingen over de bewoners te weten kwamen en dat de gesprekken bijdroegen aan een (wederkerige) persoonsrelatie tussen henzelf en de bewoner. Tijdens één onze projecten is de naam Doodle Bord door de medewerkers veranderd in leefplezierschilderij. Daarbij hebben de trainers de methodiek aangepast naar aanleiding van hun ervaringen dat het maken van het leefplezierschilderij geen voorwaarde is voor het kunnen bijdragen aan het leefplezier van een bewoner.

“Ik heb dat Doodle bord voor een bewoner gemaakt. In die tijd dat ik het maakte, vond ik het zo leuk om haar beter te leren kennen. Als ik het nou zie, denk ik altijd nog aan dat moment. [ontroerd] Je wordt er altijd blij van.” – Medewerker

In drie sessies van 2,5 uur doorlopen per keer tien medewerkers de specialistische training leefplezierschilderij.

Lees hier meer over het programma van de training.

Korte module inspiratoren

Het doel van de korte module voor inspiratoren is dat medewerkers met een veranderopdracht concrete handvatten krijgen hoe zij hun collega’s proactief kunnen informeren en inspireren om met de leefplezier-benadering aan de slag te gaan. In de module staan werkwijzen voor verandering centraal. Dit betekent dat inspiratoren voorafgaand aan de korte module de basistraining moeten hebben gevolgd. De selectie van de inspiratoren vindt plaats door teamleiders en/of andere leidinggevenden die de teams en medewerkers goed kennen.

In drie sessies van 2,5 uur doorlopen per keer tien inspiratoren de korte module.

Lees hier meer over het programma van de korte module

Begeleiden van teams

Het doel van de training voor teamleiders/ behandelaren die teams begeleiden is om hen zo toe te rusten dat zij teams kunnen ondersteunen in de uitvoering van de leefplezier-benadering. In twee sessies van 2,5 uur komen de theorie van de leefplezier-benadering en de rol die teamleiders/ behandelaren in kunnen nemen om teams te ondersteunen aan bod.

Lees hier meer over het programma van de training voor teamleiders/ behandelaren.

Coaching en intervisie

Het doel van de coaching en intervisie voor aandachtsvelders, teamleiders en/of behandelaren is om hen te ondersteunen in de borging van de leefplezier-benadering. In de diverse projecten hebben we geleerd dat het bespreken van dilemma’s en ervaringen hiervoor van groot belang is. Deze elementen staan dan ook centraal in de coachings- en intervisiesessies. Deelnemers aan de coaching en intervisie gaan onder begeleiding van een coach/ supervisor met elkaar in gesprek. Ze wisselen ervaringen uit, geven elkaar tips en oefenen aan de hand van hun eigen voorbeelden uit de praktijk.

Dit programma wordt op maat aangeboden.