Verdiepingspagina bij inspiratielessen Thuisgeluk

Verdiepingspagina bij inspiratielessen Thuisgeluk

Deze achtergrondinformatie hoort bij de inspiratielessen Thuisgeluk: vijf korte lessen over liefdevolle thuiszorg van ieder drie minuten voor de mobiele telefoon.

Filmen hoe thuiszorgprofessionals ruimte maken voor de wensen van cliënten
Als thuiszorgprofessional heb je dagelijks te maken met verschillende thuiswonende ouderen, hun verlangens en behoeften, tijdsdruk en de daarbij horende keuzes. We filmden thuiswonende oudere mensen die gebruik maken van thuiszorg. De korte films geven voorbeelden van hoe je als zorgprofessional ruimte kunt maken voor de unieke wensen en behoeften van je cliënt. Ze brengen herkenbare praktijksituaties in beeld, die bedoelt zijn om je te inspireren en om het gesprek over aan te gaan. De videoreeks Thuisgeluk, werken vanuit de relatie bestaat uit 19 video’s en is beschikbaar op YouTube.

Onderzoek in de praktijk
Voorafgaand aan de opnames, deden we praktijkonderzoek; om zo een goed beeld te kunnen geven van de thuiszorg. Ons doel: inspirerende voorbeelden ophalen van liefdevolle zorg die ook echt belangrijk zijn voor (aankomende) thuiszorgprofessionals.

  • Wat speelt er allemaal in de thuiszorg?
  • Hoe ziet het werk van een thuiszorgprofessional eruit?
  • En welke onderwerpen zijn belangrijk als het gaat om liefdevolle zorg?

Dit zijn enkele vragen waarmee onderzoeker Charlotte van den Eijnde de praktijk is ingegaan. Charlotte liep mee met tien zorgprofessionals van vijf verschillende thuiszorgorganisaties (Activite, Pro-Cura, Cordaan en Zorggroep Elde Maasduinen). Ze nam deel aan verschillende diensten, observeerde, stelde vragen en hielp soms zelfs mee. Hieruit kwamen diverse thema’s naar boven, waarvan we vier hebben vormgegeven in deze videoreeks over liefdevolle thuiszorg:

1. De persoon staat centraal
Met de persoon staat centraal bedoelen we dat de persoon die zorg ontvangt kan bepalen over het eigen leven, inclusief de zorg die daarin voorkomt. Het is belangrijk om als zorgprofessional bewust ervan te zijn dat cliënten vaak afhankelijk zijn van thuiszorg om nog thuis te kunnen blijven wonen. Wanneer je hulp nodig hebt is het fijn als je zelf nog over je eigen leven en de zorg kan bepalen. Bij de thuiszorgprofessionals die we gevolgd hebben, zagen we dat het centraal stellen van de persoon echt bijdraagt aan liefdevolle thuiszorg. Dit zit vaak in de kleine dingen, zoals veel vragen stellen hoe iemand iets het liefste heeft of het niet alles uit handen nemen. Bekijk hier de film waarin begeleider Catja geduldig, eerlijk en met humor mevrouw met dementie helpt.

2.

2. Omgaan met tijd
Oudere mensen moeten steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar thuiszorg groeit. Tegelijkertijd wordt er regelmatig bezuinigd op de thuiszorg, waardoor thuiszorgprofessionals steeds minder tijd hebben voor een gelijk aantal of zelfs meer cliënten. In de praktijk hebben we gezien dat dit een uitdaging kan zijn. Soms zijn personen eenzaam of kwetsbaar, waardoor het moeilijk kan zijn om als thuiszorgprofessional weinig tijd te hebben en iemand thuis achter te moeten laten. Om toch goede zorg te kunnen bieden moeten zij vaak creatieve oplossingen bedenken. Bekijk hier hoe Sebastiaan speelt met de tijd om toch even koffie te kunnen drinken.

3. Er zijn voor iemand
Als thuiszorgprofessional speel je vaak een belangrijke rol in iemands leven, je hebt regelmatig contact en ziet iemand soms al jaren. Cliënten hebben vaak behoefte aan een luisterend oor en de mogelijkheid om zowel leuke als mindere leuke gebeurtenissen in het dagelijks leven te delen. Er echt zijn voor iemand als thuiszorgprofessional heeft een positieve invloed op het leven van de cliënt. Dit bereik je bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan wat iemand doormaakt, vragen te stellen en momenten in het contact te creëren waarin er ruimte is om te praten over wat er in het hoofd van die persoon omgaat. In de zorg die je verleent, zitten soms terugkerende handelingen. Bij die kleine vaste momenten samen – in die routine – zit ruimte voor persoonlijke aandacht. Daarover gaat deze film:

4. Samenwerken
In de thuiszorg is samenwerken een belangrijk thema, je komt als medewerker alleen bij iemand thuis en moet het vervolgens samen met de cliënt en/of mantelzorger zien te regelen. Goed samenwerken heeft positieve invloed op de kwaliteit van zorg en zorgt ervoor dat oudere mensen steeds langer thuis kunnen blijven wonen. Mevrouw Heemskerk heeft geen stembanden meer. Daarom communiceren Ida en mevrouw met gebaren, lichaamstaal en met gebruik van hulpmiddelen.

Meer informatie?
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met digital learning specialist Marie-Louise Kok via tel. 06-83217945 of via e-mail naar kok@leydenacademy.nl. Marie-Louise begeleidde het filmproject en de totstandkoming van de inspiratielessen Thuisgeluk. Vragen over de inhoud? Mail naar inhoudsdeskundige Charlotte van den Eijnde.

Mede dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds, Fonds SGS (gelieerd aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis) en Stichting Het R.C. Maagdenhuis en Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms konden we de videoreeks ontwikkelen en gratis beschikbaar stellen. De inspiratielessen over Thuisgeluk zijn tot stand gekomen dankzij de financiële steun van Stichting Hofje Codde en Van Beresteyn.