Teamsessies

Teamsessies

Het doel van de teamsessies is om de leefplezier-benadering te introduceren bij alle medewerkers zorg en welzijn. In onze projecten hebben we ervaren dat teamsessies van groot belang zijn voor de implementatie van de leefplezier-benadering. Door alle leden van het team gezamenlijk te trainen in de leefplezier-benadering leren ze elkaar beter kennen, leren ze van elkaar door ervaringen te delen en trekken ze samen op in de beweging die van hen verwacht wordt. Teamsessies hebben vaak ook een positieve invloed op de samenwerking in de teams, een belangrijke voorwaarde voor het werken aan leefplezier.

In drie sessies van 2,5 uur wordt een heel team getraind in de leefplezier-benadering. Bij meer dan tien deelnemers is het belangrijk om te overwegen meer dan één trainer in te schakelen. Bovendien is het van belang dat de teamleider en/of andere leidinggevenden bij de sessies aanwezig zijn.

Lees hier meer over het programma van de teamsessies.