Presentaties

Presentaties workshops congres 10 mei 2022

Workshop 1: De naaste als samenwerkingspartner

Door Lieke Bongers, Manager wonen/welzijn/zorg bij Zorggroep Elde Maasduinen en Marleen Dohmen, PhD student bij Leyden Academy

Een groot aantal deelnemers was aanwezig bij de workshop over de naaste als samenwerkingspartner. In de workshop kwamen de perspectieven van medewerkers en naasten op ‘samenzorg’ aan bod. Medewerkers zien vooral kansen in het betrekken van naasten bij het bieden van zorg, terwijl naasten juist graag meer gezien en gehoord willen worden door medewerkers. In de workshop gingen de deelnemers in groepjes aan de slag met belangrijke vragen rondom ‘samenzorg’ en het bedachten ze experimenten om hierop een antwoord te vinden. Uit de groepjes kwamen de volgende vragen naar voren: Willen naasten wel zorg leveren aan hun geliefde in het verpleeghuis? Is een mantelzorger niet gewoon moe na alle zorg die ze voorafgaand aan de verhuizing naar het verpleeghuis al hebben geleverd? Wordt het niet onveilig/onverantwoord als naasten zorgtaken op zich gaan nemen? Hoe garandeer je de kwaliteit van de zorg? De ideeën hadden allemaal één ding gemeen: de behoefte om een open dialoog tussen medewerkers en naasten tot stand te brengen over rollen, verwachtingen, behoeften en verlangens. Leyden Academy doet hier onderzoek naar in het project ‘Samen werken aan liefdevolle zorg‘.

Workshop 2: Verantwoorden over persoonsgerichte zorg, hoe doe je dat?

Door Anne Margriet Pot (Hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management), Charlotte de Winter (Teamleider incidententoezicht bij de IGJ) en Mirjam Kalisvaart (PhD toezicht met narratieve methoden in de verpleeghuiszorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management)

De workshop van Anne Margriet Pot (Hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management), Charlotte de Winter (Teamleider incidententoezicht bij de IGJ) en Mirjam Kalisvaart (PhD toezicht met narratieve methoden in de verpleeghuiszorg bij de Erasmus School of Health Policy & Management) over verantwoording van en toezicht op persoonsgerichte zorg was drukbezocht. In de workshop vertelden de sprekers over de huidig praktijk van het toezicht door de IGJ en over een nieuwe vorm van toezicht die de IGJ reflexief toezicht noemt. Reflexief toezicht kan beter omgaan met de onzekerheden die nu eenmaal in de werkelijkheid van de verpleeghuiszorg liggen besloten, biedt meer ruimte voor maatwerk en geeft individuele motieven en narratieven een plek in de verantwoording. Voorlopig is deze vorm van toezicht nog geen realiteit. De sprekers zijn onlangs een grootschalig onderzoek gestart naar zulke nieuwe vormen van toezicht en verantwoording. Het duurt zeker nog vier jaar, voordat de aanbevelingen daaruit kunnen worden ingezet. Lees hier meer over de onderzoeksprojecten van de sprekers.

Workshop 3: Kijkje in de keuken van het ECD

Door Sandra Veldhuis, zelfstandig consultant voor Zorggroep Elde Maasduinen en Gwendolien Graven, teammanager bij locatie Den Es van Azora

In deze workshop stond de vertaling van het Leefplezierplan in het ECD centraal. Sandra en Gwendolien begonnen de workshop met het uitleggen van de term leefplezier en de betekenis van de vier elementen van het Leefplezierplan. Vervolgens lieten ze zien hoe de elementen op twee verschillende manieren in hun verschillende ECD’s zijn opgenomen. Naast het toevoegen van verhalende informatie over de bewoner, bijdragen aan leefplezier en ervaringen om te leren en verbeteren en verantwoorden in hun ECD’s, hebben beide zorgorganisaties hard gewerkt aan het terugbrengen van registraties die niet bijdragen aan zorg en ondersteuning voor de bewoner.

Workshop 4: Sociale Benadering Dementie: thuis en in het verpleeghuis

Door Jeroen Straatman, onderzoeker Sociale Benadering Dementie bij de Universiteit van Amsterdam

De Sociale Benadering Dementie van de Tao of Care richt zich op het ontwikkelen van een innovatieve zorgaanpak voor mensen met dementie. Zij hebben als doel de zorg en ondersteuning zo te organiseren dat het bij de leefwereld van mensen met dementie past. Jeroen begon de workshop met een oefening om deelnemers te laten voelen wat het betekent als een ander voor jou bepaalt welke dingen je wel en niet meer kunt doen. Dit is iets wat mensen met dementie, thuis én in het verpleeghuis, vaak overkomt. Ze hebben niet alleen last van de symptomen van hun ziekte, alsook van de neveneffecten: het niet meer kunnen en mogen meedraaien in de maatschappij. Hoewel de Sociale Benadering Dementie zich vooral heeft ontwikkeld in de thuissituatie, is de aandacht voor het aandeel van de buitenwereld op het leven van mensen met dementie ook in het verpleeghuis van belang. In de praktijk blijkt echter dat de benadering niet zomaar naar het verpleeghuis kan worden gekopieerd. Het onderzoeksteam van de Sociale Benadering brengt daarom op dit moment de betekenis van de Sociale Benadering in het verpleeghuis in kaart. In het onderzoek worden kennis vanuit de veranderkunde en kennis vanuit de Sociale Benadering Dementie met elkaar gecombineerd.

Workshop 5: In dialoog met de bestuurders

Door Angela Rokven, Concerndirecteur wonen, welzijn & zorg bij Zorggroep Elde Maasduinen en Mieke Zemmelink, Bestuurder Azora

Workshop 6: Inbedding in managementstijl: terug naar de bedoeling

Door Mariët Tonen, Regiomanager bij Azora

Workshop 7: Leefplezier ervaren via de foto’s in de eindrapportage

Door Janine Schrijver, zelfstandig fotograaf

In de workshop vertelde Janine over de foto’s die zij voor het Leefplezierboek heeft gemaakt. Met haar foto’s wilde ze de perspectieven van medewerkers, bewoners en naasten een plek in het boek gegeven. Het was voor haar daarin belangrijk om de mensen en de omgeving van het verpleeghuis puur en echt vast te leggen. Belangrijke thema’s die Janine in het verpleeghuis voorbij zag komen en die door de betrokkenen werden genoemd waren bloemen, natuur, eten, drinken, thuis voelen, relaties, aanraking, kwetsbaarheid, eenzaamheid en leefplezier. Deze thema’s zien we dan ook veel terug in de portretfoto’s en het beeldessay. Al doende leerden de deelnemers hoe je foto’s kunt gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over goede zorg, leefplezier en negatief welbevinden. Daarbij bespraken de deelnemers hoe het maken en bekijken van foto’s invloed heeft op onze beeldvorming van de verpleeghuiszorg, medewerkers, mensen met dementie en mantelzorgers.