Narratieve verantwoording in de praktijk

Narratieve verantwoording in de praktijk

In de projecten over de leefplezier-benadering is de basis gelegd voor het werken met ervaringen ten behoeve van de zorg en ondersteuning en leren en verbeteren. We hebben in deze projecten geleerd dat het delen van ervaringen rondom de zorg en ondersteuning de beweging naar meer aandacht voor leefplezier kan versterken en dat het bij kan dragen aan de borging van de leefplezier-benadering.

Ook het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2021 onderschrijft het belang van persoonlijke ervaringen van medewerkers, bewoners en naasten voor kwaliteitsverbetering, maar het document beschrijft niet hoe we dit moeten doen. In het project Narratieve verantwoording in de praktijk (2020-2022) zijn we daarom aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een methode waarmee het werken met ervaringen structureel deel gaat uitmaken van:

  1. de dagelijkse evaluatie van kwaliteit van zorg door medewerkers, bewoners en naasten;
  2. het kwaliteitsbeleid van een locatie en/of organisatie.

Het project vindt plaats bij zorgorganisaties Respect en ZZG Zorggroep en werd mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees hier meer over de wetenschappelijke opinie over het gebruik van verhalen voor kwaliteitsverbetering en bekijk de film over ons project.