Training leefplezierschilderij

Leefplezierschilderij

De specialistische training leefplezierschilderij is bedoeld voor medewerkers die expert willen worden op het gebied van gesprekstechnieken en het maken van een leefplezierschilderij. Voor het leren kennen van de bewoner hebben we in de trainingen gebruik gemaakt van de Doodle Me Tool (ontwikkeld en uitgevoerd door The Generation Keeper). De methode nodigt medewerkers uit om een open gesprek met een bewoner te voeren over wat voor diegene in het hier en nu belangrijk is. Op basis van de informatie die medewerkers tijdens de gesprekken verzamelen, maken ze een Doodle Bord: een visuele samenvatting in tekst en beeld. Het bord wordt vervolgens als cadeau overhandigd aan de bewoner en er wordt een plek bedacht om het bord op te hangen. Medewerkers gaven aan dat ze door het gebruik van de gesprekstechnieken die hen in de training werden aangereikt nieuwe dingen over de bewoners te weten kwamen en dat de gesprekken bijdroegen aan een (wederkerige) persoonsrelatie tussen henzelf en de bewoner. Tijdens één onze projecten is de naam Doodle Bord door de medewerkers veranderd in leefplezierschilderij. Daarbij hebben de trainers de methodiek aangepast naar aanleiding van hun ervaringen dat het maken van het leefplezierschilderij geen voorwaarde is voor het kunnen bijdragen aan het leefplezier van een bewoner. 

“Ik heb dat Doodle bord voor een bewoner gemaakt. In die tijd dat ik het maakte, vond ik het zo leuk om haar beter te leren kennen. Als ik het nou zie, denk ik altijd nog aan dat moment. [ontroerd] Je wordt er altijd blij van.” – Medewerker

In drie sessies van 2,5 uur doorlopen per keer tien medewerkers de specialistische training leefplezierschilderij.

Lees hier meer over het programma van de training.