Haal meer leefplezier in huis!

Wat gebeurt er als we in de verpleeghuiszorg de wensen en verlangens van bewoners als vertrekpunt nemen in plaats van hun lichamelijke behoeften? En wat als hun leefplezier leidend is voor de evaluatie en verantwoording van kwaliteit van de zorg?

Oprechte aandacht voor het welbevinden van individuele cliënten en iets voor hen kunnen betekenen, dát is de reden waarom veel mensen in de ouderenzorg gaan werken. Het mooie is: werken aan leefplezier zorgt niet alleen voor blije cliënten, maar ook voor meer werkplezier onder professionals. Veel managers denken dat werken aan leefplezier professionals meer tijd kost, maar in de praktijk zien we dat een goede inzet van leefplezier juist leidt tot tijdsbesparing en minder regeldruk.

De beweging naar meer leefplezier is veelomvattend. Het gaat niet alleen over het leren kennen van de wensen en verlangens van een cliënt, maar ook over de ervaringen van cliënten, naasten en professionals met de dagelijkse zorg en ondersteuning. Goede zorg is voor iedereen anders, dus hoe kun je die beter in kaart brengen dan met de verhalen van de betrokkenen zelf?

In de juli-editie van de nieuwsbrief Leefplezier lees je hoe je meer leefplezier in huis kunt halen!