Coaching en intervisie

Coaching

Het doel van de coaching en intervisie voor aandachtsvelders, teamleiders en/of behandelaren is om hen te ondersteunen in de borging van de leefplezier-benadering. In de diverse projecten hebben we geleerd dat het bespreken van dilemma’s en ervaringen hiervoor van groot belang is. Deze elementen staan dan ook centraal in de coachings- en intervisiesessies. Deelnemers aan de coaching en intervisie gaan onder begeleiding van een coach/ supervisor met elkaar in gesprek. Ze wisselen ervaringen uit, geven elkaar tips en oefenen aan de hand van hun eigen voorbeelden uit de praktijk.

Dit programma wordt op maat aangeboden.