Basistraining

Aandachtvelders

Het doel van de basistraining voor aandachtsvelders is dat zij alle kennis en vaardigheden van de leefplezier-benadering onder de knie hebben zodat zij rolmodel en vraagbaak kunnen zijn voor hun collega’s (ze hebben geen veranderopdracht). Aandachtvelders zijn enthousiast over het onderwerp, hebben een positie in de groep waarnaar geluisterd wordt en kunnen goed reflecteren op hun eigen handelen. De selectie van de aandachtsvelders vindt plaats door teamleiders en/of andere leidinggevenden die de teams en medewerkers goed kennen. Voor de implementatie van de leefplezier-benadering is het van belang dat er minimaal één aandachtsvelder per team is.

In zes sessies van 2,5 uur doorlopen per keer tien aandachtsvelders de basistraining.

Lees hier meer over het programma van de basistraining voor aandachtsvelders.