Nieuws

Meer leef- en werkplezier, minder regels in de ouderenzorg

Meer leef- en werkplezier, minder regels in de ouderenzorg

Echt iets kunnen betekenen voor cliënten en hun naasten geeft voldoening en betekenis in je werk als manager in de zorg. Tegelijkertijd heb je vaak te maken met procedures, complexe zorgvragen, financiële en personele krapte, die dat in de weg kunnen staan. In de leergang ‘Managers maken impact’ bieden we je handvatten, tools en persoonlijke begeleiding om de gewenste verandering in jouw organisatie te bewerkstelligen.

Lees meer
Hoe kunnen medewerkers en naasten samenwerken aan liefdevolle zorg voor de bewoner?

Hoe kunnen medewerkers en naasten samenwerken aan liefdevolle zorg voor de bewoner?

Onder de noemer ‘Samen werken aan liefdevolle zorg’ hebben Leyden Academy en zorgorganisatie Topaz, locatie Zuydtwijck gezamenlijk onderzoek gedaan in de ‘driehoek’ tussen bewoners, hun naasten en zorgmedewerkers. Dit werd gedaan vanuit de vraag: Hoe kunnen medewerkers en naasten samenwerken aan liefdevolle zorg voor de bewoner? Het doel was om de onderlinge wisselwerking en interactie beter te begrijpen en zo de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Bovendien dragen een fijne samenwerking en goede afspraken met naasten bij aan het werkplezier van de zorgmedewerkers zelf.

Lees meer
Hoe twee zorglocaties werkten aan persoonsgerichte zorg

Hoe twee zorglocaties werkten aan persoonsgerichte zorg

Het boek ‘Leefplezierplan op locatie: tussen droom en daad’ is vooral bedoeld voor managers en bestuurders verpleeghuizen. Het schetst het verloop van het project op twee locaties, een van zorgorganisaties Azora en een van Zorggroep Elde Maasduinen, waarbij beide locaties

Lees meer